maandag 15 oktober 2012

Fotoalbum: Waalwijk bij nacht


De Hervormde kerk in de Grotestraat stamt oorspronkelijk uit 1232. Halverwege de 15e eeuw werd de kerk grondig herbouwd.

Tijdens de 80-jarige oorlog werd de kerk verwoest en later, maar dan zonder toren, weer opgebouwd.


De plaats waar de toren gestaan heeft is in het plaveisel aangegeven.

Rond 1930 is de kerk gerestaureerd.


Hugo's Eethuys aan de oude haven bij de Hervormde kerk. In de volksmond is dit pand ook bekend als het café van Leeke en voorheen Wimke.

In deze herberg kwamen aan het eind van de 18e eeuw de Waalwijkse patriotten bijeen om overleg te voeren over revolutionaire plannen. Men zegt dat op deze plaats Hugo de Groot in Brabant is aangekomen na zijn vlucht uit Slot Loevestein.


Het raadhuis met het geheel vernieuwde Raadhuisplein. In 1931 is er begonnen met de bouw van het door architect Kropholler ontworpen raadhuis.

Enkele markante gebouwen, zoals het pand van de Korenbeurs en het oude raadhuis, moesten voor de aanleg wijken. Het totale plan werd pas in 1942 voltooid.


Ingang van winkelcentrum De Els aan de Stationsstraat. Dit winkelcentrum is in een aantal fasen gebouwd.

De eerste fase is gereedgekomen en geopend in 1975. De laatste fase was pas in 1992 gereed.


Dit pand werd in 1889 gebouwd als tekenschool, en in 1950 werd het verbouwd tot de groente- en fruitwinkel van Klijn.

Sinds 1959 is Modehuis Van Dijk erin gevestigd.


De prachtige panden aan de zuidzijde van de Grotestraat.

Te zien zijn de nummers 176 en 178, waar momenteel Clous Mode gevestigd is.


In 1923 begon men aan de bouw van de neo-byzantijnse kerk St.-Jan de Doper.

Architect Valk uit Den Bosch ontwierp 19 koperen koepels als dakbedekking.


Voor de bouw van deze kerk, op de plaats van de voormalige waterstaatskerk, moest een gedeelte van het oude klooster Nazareth wijken.

In 1925 vond de eerste Heilige Mis plaats, en in 1962 werd het restant van het klooster gesloopt.


Ook etalages geven 's avonds een speciale verlichting.

Hier is Drankenhuis Bergmans aan de Stationsstraat 106 te zien.


Theater De Leest op het Vredesplein werd gebouwd in 1996. Het voormalige theater bij De Els, gebouwd in 1972, was te klein geworden en nieuwbouw was noodzakelijk.

De nieuwe locatie was het Vredesplein en evenementen zoals de kermis moesten verhuizen naar het Unnaplein.


Het theater is in 1996 op het Vredesplein gebouwd op de plaats waar voorheen een restaurant stond dat bij het busstation hoorde.


Prachtige door grondverlichting verlichte kolommen van De Leest aan de Wilhelminastraat.


Het door fel wit licht beschenen pand van het regiokantoor van de Kamer van Koophandel in de Wilhelminastraat op nummer 79.


De bibliotheek aan de Wilhelminastraat is in 1994 gebouwd naar ontwerp van de Bossche architect Koeman. Opvallend is de grote glaswand en de beschilderde muur aan de binnenkant van het gebouw.

Voorheen zat de bibliotheek in de voormalige Petrusschool.


Na de bouw van het nieuwe theater De Leest is aan de oostkant het busstation geheel vernieuwd en gemoderniseerd.


De laatste tien jaren zijn er steeds meer panden aan de Taxandriaweg gebouwd. Als het aan het gemeentebestuur ligt, zal er in de komende tien jaar nog meer bedrijvigheid aan deze weg bijkomen.

Te zien is het taleninstituut ILC op nummer 11 in blauwe verlichting.


Een heel oude boom bij de ingang van het Nationaal Spaarfonds aan de noordzijde van de Grotestraat.

De vroegere naam van deze verzekeringsmaatschappij was Noord-Braband Verzekeringen.


Aan de achterkant van vroegere tapijtenfabriek Esco is een heel nieuw pand verschenen.

Tegenwoordig heet deze fabriek Desso Home en is gevestigd aan de Taxandriaweg 15.


Het prachtig, ook met kerstverlichting, versierde pand van café Molenvliet op het Laageinde nummer 30.


De R.K. kerk St.-Clemens in Baardwijk, ontworpen door architect Groenewegen.

Men begon met de bouw in 1896 en de kerk met haar 63 meter hoge toren werd in 1899 in gebruik genomen.


Voorheen stond er op de plaats van de huidige Clemenskerk een waterstaatskerk.

Het interieur van de kerk is in de afgelopen jaren geheel gerestaureerd.


De oude toren aan de Winterdijk in Baardwijk. De toren, van het Nederrijns type, dateert waarschijnlijk uit 1320.

De toren heeft ook dienst gedaan om ongewenste personen in op te sluiten.


Van oorsprong was dit een fraaie kruiskerk die tot 1911 door de Nederlands Hervormde gemeenschap werd gebruikt.

Toen er voor de Hervormden in 1911 een nieuwe kerk werd gebouwd, werd het schip van de kruiskerk in 1912 gesloopt.


De grootste flat van Waalwijk is het Savorin Lohmanpark.

We kijken hier vanaf de hoek Van Lovenlaan en Heermanslaan via de rotonde naar de in 1972 gebouwde flat.


Het in 2004 gereedgekomen woningcomplex op de hoek van de Groen van Prinstererlaan en de Molenvlietstraat.


Zoals op deze foto in de Groenstraat te zien is, moet het er vroeger zo in Waalwijk uit hebben gezien.

De rest van de woningen van hetzelfde type (arbeidershuisjes) is in 1982 gesloopt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten