maandag 15 oktober 2012

Hoe oud is Waalwijk?

Het is niet met zekerheid te zeggen wanneer Waalwijk is gesticht, dus hoe oud Waalwijk precies is. De eerste keer dat de naam voorkomt in oude stukken is in de tekst van een vredesverdrag tussen de graaf van Holland en de hertog van Brabant, vermoedelijk van 9 november 1200.

Slagenlandschap in de Langstraat
Waalwijk wordt in dit verdrag als herkenningspunt genoemd bij een grensafbakening en we kunnen dus aannemen dat het al enige tijd bestond. De plaats zal dus in ieder geval vóór 1175 zijn gesticht.

Uit archeologisch onderzoek blijkt verder dat zo rond het jaar 1000 de eerste bewoners zich al in deze streek hebben gevestigd. Zij gingen wonen op de hoge oeverwal langs de Maas om vanuit die positie een start te maken met het ontginnen van de uitgestrekte veengronden.

Overigens hoort Waalwijk ook pas vanaf 1232 tot het hertogdom Brabant, want in dat jaar verkoopt Diederik van Althena Waalwijk aan Hendrik I, hertog van Brabant.

Fragment van de akte d.d. 8 februari 1232 waarin Diederik van Altena ten behoeve van de hertog van
Brabant afstand doet van de heerlijkheden Drunen en Waalwijk, waarbij hij zich de inkomsten
voorbehoudt totdat de hertog hem 185 mark zal hebben betaald (GAW).

Verder lezen
Jos Coopmans, 'Het openbaar bestuur van Waalwijk en Drunen in de landsheerlijke tijd, 1200-1629. Een rechtshistorische vergelijking', De Klopkei 26 (1e en 2e kwartaal 2002)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten