woensdag 29 oktober 2014

Waalwijk bevrijd

De Schotten werden niet alleen door het gemeentebestuur
enthousiast ontvangen, maar ook toegejuicht door de snel
toegestroomde bevolking (SALHA, fotonr.WAA10298).
"Ik heet u van harte welkom in deze gemeente en zeg U zoowel persoonlijk, alsmede [namens] de bevolking van Waalwijk hartelijk dank voor onze bevrijding van den gemeenschappelijken vijand, onder wiens zwaar en drukkend juk wij ruim 4,5 jaar hebben moeten zuchten.
Moge de bevrijding van het overige gedeelte van ons vaderland spoedig volgen.

Hoewel het voor mij een buitengewoon prettige en aangename taak was om U het welkom in deze gemeente toe te roepen en U dank te zeggen voor onze bevrijding, had ik toch liever gehad dat dit had kunnen worden verricht door den Burgemeester E.C.J. Moonen, die door onzen gemeenschappelijken vijand met nog een ander burger uit deze gemeente op zoo lafhartige wijze is gefusilleerd. Zij zijn als helden gevallen, wel niet op het slagveld, maar voor ons Vaderland. Zij en ook hen die bij de bevrijding van onze plaats zijn gevallen, willen wij in alle eerbied gedenken.

Ik zeg U nogmaals op de meest hartelijke wijze dank en wil tegelijkertijd een heilgroet uitbrengen op het Vaderland, Hare Majesteit onze geƫerbiedigde Koningin Wilhelmina en de Hoofden van de Geallieerde Landen en in het bijzonder aan den Koning van Uw land, Koning George."

(Uit: De Echo van het Zuiden, 4 november 1944)

Met deze woorden verwelkomde waarnemend burgemeester F.C. Smolders op 30 oktober 1944 de Schotse militairen die Waalwijk bevrijd hadden.

Lees meer over de bevrijding en de bevrijders op WaalwijkWiki!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten