vrijdag 6 april 2018

Archeologielezing

Archeologen aan het werk op het Waveemterrein, 2008

In de aanloop naar de archeologie-tentoonstelling ‘Opgegraven Verleden’ (te zien van 14 t/m 22 april a.s. in Het Huis van Waalwijk –het voormalige raadhuis- aan het Raadhuisplein te Waalwijk) organiseren heemkunde-vereniging Sprang-Capelle, heemkundekring De Erstelinghe uit Waalwijk en heemkundekring Op ’t Goede Spoor uit Waspik op woensdag 11 april a.s. een archeologielezing in het Grand-Café van Stichting De Kansenfabriek in Wijkcentrum BaLaDe, Balade 1 te Waalwijk, aanvang 20.00 uur, toegang gratis.


De lezing wordt verzorgd door archeoloog Hans Koopmanschap die in de gemeente Waalwijk veelvuldig archeologisch onderzoek heeft verricht en in 2015 aan Tilburg University promoveerde op de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van de Langstraat en het zuidelijke dekzandgebied. Hans zal op deze avond met zijn toehoorders de uitkomsten delen van recent archeologisch onderzoek op Scharlo en in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente in Waspik alsmede op de locatie van de insteekhaven te Waalwijk en uit de doeken doen wat deze resultaten toevoegen aan het archeologisch beeld van de bewoningsgeschiedenis van de Langstraat.

Hoewel in Sprang-Capelle in het recente verleden geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd, komt ook deze kern tijdens de avond aan bod. Aan de hand van de restauratie van de secco’s in de Hervormde Kerk neemt Koopmanschap het publiek namelijk mee in de bouwgeschiedenis van deze kerk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten