woensdag 6 oktober 2021

Nieuwe Klopkei

Gedurende de maand september was in de hal van het stadhuis een prachtige expositie te zien van foto’s die onlangs rondom en in de Oude Toren gemaakt zijn. De geschiedenis van de Oude Toren wordt beschreven in de nieuwe Klopkei.  

 Het mag eigenlijk wel een klein wonder heten dat de toren er na zeven eeuwen nog steeds staat. Nadat eerder al vele moeilijkheden waren overwonnen, werd in 1912 het schip van de kerk gesloopt. Het in financiële nood verkerende Baardwijkse gemeentebestuur stelde daarna alles in het werk om toren én inhoud te gelde te maken! Gelukkig werd daar een aantal stokjes voor gestoken en bleef dit monument behouden voor het nageslacht.

In de Oude Toren bevond zich ook een gevangenis. Aan het begin van de negentiende eeuw werd de Baardwijkse gerechtsdienaar Jan Hart een aantal maanden opgesloten in zijn “eigen” cel. De Klopkei doet uit de doeken wat hij op zijn kerfstok had èn hoe baljuw Van Heijst de beerput opentrok.

Meubelhandelaar Piet Klerkx is zonder twijfel een van de bekendste Waalwijkers uit de vorige eeuw. In het artikel Van Piet Klerkx tot Woonwereld beschrijft de heemkundekring de ontwikkeling van zijn bedrijf vanaf de opening van een eenvoudig meubelwinkeltje in de Grotestraat in 1930 tot aan de start van Nederlands eerste meubelboulevard op industrieterrein Zanddonk in 1969.  

Verder verhaalt Toon Steenbergen op z’n Wolluks over zijn belevenissen op de ambachtsschool en bevat deze Klopkei twee bijdragen over Waalwijk en Waalwijkers “in den vreemde.”

 

Losse nummers kunt u hier bestellen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten