vrijdag 25 maart 2022

Index Waalwijkse begraafplaatsen


Eli en Dinie Maas-van der Schans hebben een index gemaakt van de familienamen die voorkomen op de Waalwijkse begraafplaatsen. Deze index is voor belangstellenden in te zien tijdens de openingstijden van onze heemkamer. Zij hebben bovendien alle grafstenen gefotografeerd en die digitale foto’s stellen zij op verzoek gratis beschikbaar!

 Eli en Dinie:“In het kader van ons stamboomonderzoek kwamen we terecht op de verschillende begraafplaatsen in de regio, waar onze voorouders begraven zijn. In het begin bezochten we de graven en schreven we alle data en namen over die op de grafstenen vermeld stonden, om ze thuis te verwerken in ons stamboomprogramma. Al snel bleek dat we niet genoeg hadden opgeschreven en we bijvoorbeeld ook hadden moeten kijken naar graven van ouders, schoonouders, kinderen etc. Maar ja, dat weet je niet altijd uit je hoofd. We keken immers alleen naar graven waarop de namen van onze families op vermeld stonden. Dus gingen we maar terug naar de desbetreffende begraafplaats en gingen weer opnieuw op zoek. Een tijdrovende klus dus.

In 2000 kwamen we in het bezit van een digitale camera en toen hebben we samen besloten om alle graven één voor éen te fotografen en thuis te indexeren. We zijn begonnen in  Waalwijk met de begraafplaats van de St. Antonius Parochie. De oude kerk was al verdwenen en het zal toen misschien ook niet zo erg lang meer hebben geduurd voordat de begraafplaats geruimd ging worden, dan was jammer genoeg alles weg. (Inmiddels is deze begraafplaats in 2012 in zijn geheel geruimd. De meeste stoffelijke resten zijn in 2012 overgebracht naar het Heikes-kerkhof op de begraafplaats van Bloemendaal, zie pagina’s 27-28). Toen we die begraafplaats eenmaal helemaal gefotografeerd hadden en thuis, op ons gemak, alles bekeken en verwerkten in ons stamboomprogramma, bleek al heel snel dat er gigantisch veel nieuwe gegevens uitkwamen. Ja, en dan ga je verder, na verloop van zo'n anderhalf jaar hebben we alle begraafplaatsen gefotografeerd, vanaf Raamsdonk tot Engelen, en beschikken we nu over veel foto's van grafstenen in digitale vorm. Wel erg veel werk, maar nu eenmaal alles klaar is en netjes uitgewerkt op de computer staat, kunnen we thuis over een groot bestand beschikken. We hoeven nu maar een naam in te tikken en we krijgen een overzicht van alle graven in de Langstraat met de desbetreffende naam.

Dit is een index van begraafplaatsen in Waalwijk op achternaam, dus de desbetreffende naam kan meerdere keren voorkomen op hetzelfde kerkhof. We hebben alle namen die voorkomen op de grafstenen meegenomen in ons onderzoek, dit kan dus de naam zijn van zowel de overledene als van de partner. In verband met privacy staan op deze lijst geen foto’s van grafstenen, maar alleen maar een alfabetische lijst met namen die voorkomen op de diverse begraafplaatsen. Tot de zomer van 2007 zijn al onze bestanden bijgewerkt. Zoals u ziet zijn we druk bezig geweest.

Voor de heemkamer van Heemkundekring De Erstelinghe hebben wij ‘Begraven in Waalwijkse bodem’ gemaakt,  een overzicht met namen die op de desbetreffende begraafplaats voorkomen. Deze lijst kunt u in de heemkamer van Waalwijk inzien.

Mocht u belangstelling hebben voor een gratis digitale foto van een bepaalde naam c.q. een bepaald graf, mag u ons altijd benaderen. Indien nodig kunnen wij ook proberen om u te helpen met uw zoektocht naar uw  familie. Als u niet weet op welke begraafplaats iemand begraven ligt, kunnen wij dit nu makkelijk voor u natrekken (U moet er echter wel rekening mee houden dat bij heel oude graven de tekst niet altijd duidelijk meer te lezen is). Deze hebben wij wel gefotografeerd, doch helaas hebben we deze niet mee kunnen nemen in de index, maar deze voorzien van ???, zodat ze toch terug te vinden zijn. 

Indien u vragen hebt, kunt u ons e-mailen.

Eli en Dinie Maas-van der Schans" 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten