dinsdag 5 juni 2018

Boek dam- en dijkwoningen Baardwijk en Besoijen

Eindelijk is het dan zover. Het lang verwachte boek over de dam- en dijkwoningen in Baardwijk en Besoijen is klaar!

Ad van Liempt maakte in 2013 een boek over dit soort huisjes in Waalwijk, “Wonen in Dammen en Mijnen”

In dit nieuwe boek beschrijft hij de opkomst, bewoning en het verdwijnen van de dam- en dijkhuizen die ooit in de voormalige gemeenten, nu stadswijken,  Baardwijk en Besoijen stonden. In elke plaats worden er ruim 160 beschreven.

Het boek bevat 244 pagina’s op A4 formaat, is gebonden en heeft een harde kaft, is in full-color op hoogwaardig papier gedrukt, bevat ruim 700 foto’s, afbeeldingen en grafieken en kost € 25 (excl. verzendkosten à € 4,25  per exemplaar).  Er komen afhaaldagen in Waalwijk-centrum. Maak je daar gebruik van, dan betaal je geen verzendkosten.


Bestellen:
-Kan tot 30 juni 2018.
-Geef het gewenste aantal, je naam, eventueel postadres en “verzenden” of “afhalen”  via e-mail door aan Ad.  
-Je krijgt een bevestiging van je bestelling en informatie over de wijze van betalen. 
-Het boek wordt in juli/ augustus 2018 geleverd. 

Voorbeelden van enkele pagina’s uit het boek zijn hier te bekijken.

dinsdag 1 mei 2018

Archeologietentoonstelling goed bezocht


Maar liefst 900 enthousiaste bezoekers mochten wij ontvangen op de archeologietentoonstelling Opgegraven Verleden die wij van 14 t/m 22 april j.l. samen met heemkundekring Op 't Goede Spoor uit Waspik en heemkundevereniging Sprang-Capelle organiseerden in het Huis van Waalwijk aan het Raadhuisplein. 
Anouk uit Groningen met de gewonnen munten
(met dank aan Anouks moeder voor de foto)

Dat de tentoonstelling niet alleen de aandacht trok van de inwoners van Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik moge blijken uit de woonplaats van de winnares van het raden van het aantal pijpenkoppen in een grote vaas: de 10-jarige Anouk uit Wildervank in Groningen. Zij was met haar familie een weekendje in de Langstraat, bezocht bij die gelegenheid ook de tentoonstelling van de heemkundekringen en is nu een Hollandse duit en een Zeeuwse dubbele wapenstuiver uit de 18e eeuw rijker!

De vaas bevatte om precies te zijn 247 pijpenkoppen. Twee personen leverden een schatting in van 250 stuks, waarna het lot Anouk als winnares aanwees. 

vrijdag 13 april 2018

Wollukse Praot (Z)


Met een extra grote lading woorden komen we aan het eind van onze alfabetreis. Maar het is nog niet klaar met Wollukse Praot: hou de website goed in de gaten! Uw toevoegingen zijn welkom bij onze dialectgroep.

Zuúkerd
Ge het van die meense die te lui zijn om te werke. Dan zegge ze: “Hij zuukt ‘t gewoôn nie!” Ge kant ok iets kwijt zjn en dan zuukte oew èège te barste. Hedde ‘n kreng van ‘n vrouw en die ies gòn loôpe, dan gòdde die echt nie zuúke. Ge het ‘r ok die ooveral iets aachter zuúke en die zijn strontverveelend. Dè noeme ze ‘ne zèèkerd – en vural: ‘ne zuúkerd!

zaank (erges ‘t … op hebbe) · ergens zijn zinnen op gezet hebben · Hij heej ’t zaank op d’appel van d’n buùrman.
zaol · zadel; zaal · Ge het ’n kwaoj zaol op oe fiets, ’t doe niks es draaje.
zeemelèèchtig · zenuwachtig · Ik zij me tòch zeemelèèchtig vur mèèrge, ‘k heb gewôn natte haand en ’n dreûge kèèl!
zeûm · zeem; zoom · Oons Toos belde nòr de winkel. Ze wou netjes praote mer dè ging nie himmel lekker: “Nou heb ik gisteren bij u een nieuwe rok gekocht, kom ik thuis, hangt heel de zeem los!”
zeêvere, zeêuwere · kwijlen; kletspraat verkopen · ’t Aauw vrouwke din niks es zeêvere. Ze kreeg-t’r ‘ne natte schòrt en ’n kwaoj huuwlijk van.
zèèk · urine; onzin · Veul zèèk op ‘ne riek, meêr ies’t nie!
zèèke (zeek, gezeeke) · urineren; regenen; vervelen; klagen · ’t Zekt meej blòskes.
zòft · zacht (vooral gezegd van eten en het weer) · “Wè ies ’t vur weer buite, paa?” – “Och jonge, ’t ies zo zòft buite dè ge’r de butse in kant douwe.” (bron: ‘Gitaarman Ad’ op YouTube)
zwaolem · zwaluw (oud) · “De zwaolewe of: zwaoleme koome truug” (bron: Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1952), zin 64, uitgesproken door schoenfabrikant Adrianus de Kort (*1886-†1965))
zwiet · grootdoenerij · Wè’ne zwietmaoker, d’n dieje. Hij denkt aalt dè-tie meêr ies es ’n aander.

donderdag 12 april 2018

Archeologietentoonstelling

“Opgegraven verleden” in het Huis van Waalwijk… 
open vanaf zaterdag 14 april.

Op zaterdag 14 april gaan om 12.00 uur de deuren van het Huis van Waalwijk (het voormalige raadhuis) aan het Raadhuisplein in Waalwijk open voor de archeologietentoonstelling “Opgegraven Verleden Sprang-Capelle|Waalwijk|Waspik” die heemkundevereniging Sprang-Capelle, heemkundekring De Erstelinghe uit Waalwijk en heemkundekring Op ’t Goede Spoor uit Waspik in samenwerking met de gemeente Waalwijk georganiseerd hebben. Behalve op maandag 16 april, is de expositie vervolgens dagelijks te bezoeken tot en met zondag 22 april. De toegang is gratis.

Tijdens de tentoonstelling wordt een groot aantal prachtige bodemvondsten uit de drie kernen getoond, variërend van fossielen en bijltjes uit de Steentijd tot het wijwatervat van de kerk die ooit bij de Oude Toren stond, een Waspikse “heksenpot” en voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog die gevonden zijn in de dijk bij Kapelsche Veer, om maar eens wat te noemen. Naast objecten die zonder meer heel bijzonder genoemd mogen worden, worden ook diverse gebruiksvoorwerpen uit het leven van alle dag tentoongesteld. U kunt dan met eigen ogen zien dat de vorm van bijvoorbeeld een kam of een wasknijper door de eeuwen heen niet zoveel veranderd is. De archeologische vondsten die geëxposeerd worden, zijn zowel afkomstig uit privé-collecties als uit de verzamelingen van de heemkundekringen, het Streekarchief Langstraat Heusden Altena en het Provinciaal Depot Bodemvondsten uit ’s-Hertogenbosch.

Met dank aan diverse particulieren, archieven en musea worden ook fraaie afbeeldingen getoond en zijn fotoreportages van diverse opgravingen in de gemeente te zien. Ook kunt u tijdens de expositie kijken naar de documentaire “De huilende wilg bij Kapelsche Veer.” De Evangelische Omroep maakte die film in 2000 naar aanleiding van de opgraving van veertien stoffelijke resten van Duitse soldaten aldaar in september 1999. Aan de hand van beelden van de opgravingen, archiefmateriaal en interviews met betrokkenen uit die tijd schetst de reportage een beeld van de gebeurtenissen bij Kapelsche Veer aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.

De tentoonstelling wordt ook bezocht door leerlingen van een aantal basisscholen uit de gemeente. Hoort de klas van uw (klein)kind daar niet bij? Breng hem of haar gerust mee naar het Huis van Waalwijk. Er is een leuke speurtocht en een speciale kinderfolder over archeologie beschikbaar en in het kinderatelier kan hij/zij naar hartenlust “kleuren en speuren.”

De expositie is te bezoeken op zaterdag 14 april van 12.00-17.00 uur, zondag 15 april van 10.00-17.00 uur, (maandag 16 april gesloten) dinsdag 17 t/m vrijdag 20 april  van 13.00-17.00 uur en zaterdag 21 en zondag 22 april van 10.00-17.00 uur.

vrijdag 6 april 2018

Archeologielezing

Archeologen aan het werk op het Waveemterrein, 2008

In de aanloop naar de archeologie-tentoonstelling ‘Opgegraven Verleden’ (te zien van 14 t/m 22 april a.s. in Het Huis van Waalwijk –het voormalige raadhuis- aan het Raadhuisplein te Waalwijk) organiseren heemkunde-vereniging Sprang-Capelle, heemkundekring De Erstelinghe uit Waalwijk en heemkundekring Op ’t Goede Spoor uit Waspik op woensdag 11 april a.s. een archeologielezing in het Grand-Café van Stichting De Kansenfabriek in Wijkcentrum BaLaDe, Balade 1 te Waalwijk, aanvang 20.00 uur, toegang gratis.


De lezing wordt verzorgd door archeoloog Hans Koopmanschap die in de gemeente Waalwijk veelvuldig archeologisch onderzoek heeft verricht en in 2015 aan Tilburg University promoveerde op de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van de Langstraat en het zuidelijke dekzandgebied. Hans zal op deze avond met zijn toehoorders de uitkomsten delen van recent archeologisch onderzoek op Scharlo en in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente in Waspik alsmede op de locatie van de insteekhaven te Waalwijk en uit de doeken doen wat deze resultaten toevoegen aan het archeologisch beeld van de bewoningsgeschiedenis van de Langstraat.

Hoewel in Sprang-Capelle in het recente verleden geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd, komt ook deze kern tijdens de avond aan bod. Aan de hand van de restauratie van de secco’s in de Hervormde Kerk neemt Koopmanschap het publiek namelijk mee in de bouwgeschiedenis van deze kerk.


maandag 2 april 2018

Nieuwe Klopkei


In de eerste editie van 2018 een artikel over de heer en mevrouw Louwe 
Kooijmans. ‘Hoewel geen Brabanders van geboorte, zijn wij echte Brabanders geworden en wij hebben ons steeds één gevoeld met de hartelijke bevolking’ zo sprak de dominee in 1929. Gedurende zijn gehele arbeidzame leven was hij voorganger van de Hervormde Gemeente in Baardwijk en met name zijn inspanningen voor de bouw van de nieuwe kerk waren ongekend. Hij heeft die letterlijk bij elkaar geschreven en gepreekt. In een familiearchief is onlangs een bijzondere foto ontdekt van de eerste steenlegging van die kerk in 1911!
Ook de Loint, die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Waalwijk, komt uitgebreid aan bod. Verder maken de lezers kennis met een in Waalwijk geboren verzetsstrijder en bevat deze Klopkei een bijzonder ‘Wolluks’ oorlogsverhaal.

Losse nummers van deze editie zijn te bestellen via onze webshop. Wil je geen Klopkei missen en op de hoogte blijven van alle wetenswaardigheden over de boeiende geschiedenis van Baardwijk, Besoijen en Waalwijk (het bovenstaande is slechts een greep uit de inhoud van de nieuwe Klopkei!), wordt dan lid van De Erstelinghe. Het aanmeldformulier vind je hier.