zondag 31 maart 2019

Nieuwe Klopkei


In de nieuwe Klopkei aandacht voor de geschiedenis van de warenmarkt, die over enkele maanden terugkeert naar het Raadhuisplein. Op 28 juni aanstaande is het precies 85 jaar geleden dat het toen gloednieuwe Raadhuisplein feestelijk werd geopend en gelijktijdig in gebruik werd genomen als marktterrein.

Verder bevat De Klopkei artikelen over de bemoeienissen van Waalwijks Belang met sport en cultuur, een ‘nieuwe’ liedertafel, het Vredesplein (op z’n Wolluks), de bekende boerderij De Hoef in Baardwijk, schoenfabriek Mesco en de voormalige ambtswoning van de burgemeester aan de Julianastraat.

Losse exemplaren van deze uitgave zijn voor € 5,-- per stuk te bestellen via onze webshop of te verkrijgen in de heemkamer. zondag 24 maart 2019

Eerste Wollukse Dialectquiz op 1 april

Foto Gerard Smulders

Nee, dit is geen grap! Op maandagavond 1 april a.s. om 20.00 uur organiseert onze dialectgroep Wollukse Praot de Eerste Wollukse Dialectquiz in de grote zaal van wijkcentrum BaLaDe, Balade 1 te Waalwijk. Iedereen is welkom en kan deze avond ervaren hoeveel meer we in ons prachtige Wollukse dialect kunnen uitdrukken dan in het Standaardnederlands. Gezien de grote belangstelling voor de eerdere dialectavonden, wordt u aangeraden tijdig aanwezig te zijn. De toegang voor leden van De Erstelinghe is gratis, de entree voor niet-leden bedraagt € 3,-- per persoon.


Het hoofddoel van de dialectgroep is het vastleggen en verspreiden van het Waalwijkse dialect in woord en geschrift, ook voor en onder de jongere generaties. Eind oktober zal een woordenboek verschijnen waarin alle mooie Waalwijkse dialectwoorden en uitdrukkingen zijn vastgelegd en toegelicht, verluchtigd met allerlei wetenswaardigheden, foto’s en tekeningen. Op 1 april hoort u daar meer over.

Ondertussen kunt u, net zoals heel veel (voormalige) streekgenoten, genieten van de column Wollukse Praot van het schrijversduo Bert en Toon in een van de weekbladen en op de Facebookpagina Jebenteenechtewollukseals… Of u stemt af op Brabants Bont, een dagelijks radio- en tv-programma van Omroep Brabant, waarin ook het Wolluks regelmatig aan bod komt.

Tip: bekijk de foto hierboven goed. U kunt er een vraag over verwachten in de quiz!

donderdag 21 februari 2019

Extra openstelling carnavalstentoonstelling

Ook te zien op de expositie: miniatuur-narreschoen vervaardigd
 door Wim van Wanrooy (foto heemkundekring De Erstelinghe).
De tentoonstelling 'Carnaval in Schoenlapperslaand' in onze heemkamer is ook aanstaande zaterdag 23 februari te bezoeken van 13.30-16.00 uur!

Volgende week nog geopend op woensdag 27 februari van 13.30-15.30 uur en op carnavalszaterdag 2 maart van 13.30-16.00 uur.

Toegang gratis.

zondag 27 januari 2019

Tentoonstelling Carnaval in Schoenlapperslaand

Carnaval in Schoenlapperslaand 1963
(Collectie Streekarchief Langstraat Heusden Altena,
foto J. de Bont, fotonr. WAA92206)


Van 2 februari t/m carnavalszaterdag 2 maart is in de Politiegang, bij onze heemkamer in het souterrain van het Huis van Waalwijk (het voormalige raadhuis aan het Raadhuisplein), een tentoonstelling te bekijken over carnaval in Schoenlapperslaand. Toegang gratis.

De tentoonstelling, georganiseerd in samenwerking met de Centrale Carnavals Vereniging Schoenlapperslaand, geeft een beeld van het carnaval in Waalwijk vanaf ca. 1960. Heel veel carnavalsverenigingen hebben bijzondere materialen uit hun eigen archieven en collecties ter beschikking gesteld voor deze expositie. Naast foto’s en film(pje)s zijn onder meer ook de clubkielen van de diverse verenigingen te zien en worden de Wollukse carnavalsliedjes ten gehore gebracht. Uiteraard zal ook Okke acte de présence geven.


De residentie van “heemkundekring Schoenlapperslaand” is geopend op de zaterdagen 2 februari en 2 maart a.s. van 13.30-16.00 uur en op de woensdagen 6, 13, 20 en 27 februari van 13.30-15.30 uur.


zondag 6 januari 2019

Repertorium De Klopkei 1977-2018Het repertorium van De Klopkei - met het overzicht van alle sinds 1977 verschenen artikelen en afbeeldingen - is bijgewerkt tot en met 2018.


Met dank aan Bert de Vaan is de nieuwe versie hier te downloaden.


Belangstelling voor een bepaald artikel? De Klopkei is in te zien in onze heemkamer (en enkele archieven en bibliotheken) en van sommige uitgaven zijn nog losse nummers te koop. Neem hiervoor een kijkje in onze webshop.

zondag 30 december 2018

Nieuwe Klopkei


Naarmate de jaren vorderen, verzuchten we allemaal wel eens dat bepaalde zaken vroeger toch veel beter waren. Toon Steenbergen vraagt zich in de nieuwe Klopkei – op z’n Wolluks - af of dat inderdaad het geval is en of we daarbij soms niet iets teveel romantiseren…

Met Waalwijks Belang in de rol van wat we tegenwoordig centrummanagement noemen, werden in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw enkele bijzonder succesvolle zogenoemde ‘Waalwijksche Winkel Weken’ georganiseerd met als doel Waalwijk als winkelstad te promoten. Waalwijks Belang pakte de zaken daarbij groots aan en hoewel de winkeliers aanvankelijk wat huiverig leken, overtrof de eerste editie hun stoutste verwachtingen en smaakte naar meer! 

Verder passeert een aantal Baardwijkse gemeenteveldwachters de revue. Hoewel de politiedienst in Baardwijk over het algemeen rustig verliep, kreeg veldwachter Gijske de Leur het in 1893 zwaar te verduren, toen er in Baardwijk – evenals elders in de regio – heuse rellen uitbraken.


Losse exemplaren van deze uitgave zijn voor € 5,-- per stuk te bestellen via onze webshop of te verkrijgen in de heemkamer.

maandag 10 december 2018

Herdenking oorlogsslachtoffers


Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle herdenken oorlogsslachtoffers


Volgend jaar begint in Nederland de herdenking van 75 jaar bevrijding. In dat kader worden allerlei activiteiten ontplooid, landelijk, regionaal en lokaal. Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle staan in het herdenkingsjaar stil bij de oorlogsslachtoffers uit de drie kernen.

Werkgroep

De gemeente Waalwijk heeft daartoe een werkgroep, waarin de drie heemkundekringen een centrale rol spelen, gevraagd deze taak op zich te nemen. De gemeente ondersteunt en faciliteert de werkgroep. De werkgroep kiest voor drie vormen van herdenken. De eerste bestaat uit herdenkingstegels, een variant op de zogenaamde ‘struikelstenen’, ontworpen en vervaardigd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Deze stenen worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waar oorlogsslachtoffers hebben gewoond, niet alleen de Joodse slachtoffers. Waspik en Sprang-Capelle hebben - deels omdat veel adressen in het buitengebied liggen -  deels omdat bij de oorlogsmonumenten nog geen plaquette is met daarop de namen van de oorlogsslachtoffers, gekozen voor een andere vorm. Het is de bedoeling om in deze twee kernen een bord met namen aan te brengen. Een derde vorm wordt een boek waarin het verhaal van alle oorlogsslachtoffers in de huidige gemeente Waalwijk wordt verteld. Wie waren zij? Waar woonden ze? Hoe oud waren ze toen ze stierven, waardoor zijn ze om het leven gekomen?

Definitie oorlogsslachtoffers

De werkgroep hanteert de officiële definitie van oorlogsslachtoffers van de Oorlogsgravenstichting. Die luidt: ‘Oorlogsslachtoffers zijn burgers en militairen die in de strijd met de vijand of door hun handelingen of houding tegenover de vijand het leven hebben verloren. Ook mensen die tijdens de door de vijand opgelegde internering of vervolging overleden zijn, rekenen we hiertoe. Mensen die zijn omgekomen door oorlogsgeweld zoals een beschieting of bombardement omschrijven wij ook als ‘slachtoffer van de oorlog’. Voor alle slachtoffers geldt dat hun laatste vrijwillige adres volgens de gegevens van de burgerlijke stand in een van de drie kernen van de huidige gemeente Waalwijk was. Ook is het belangrijk om te weten dat de werkgroep slachtoffers meeneemt uit het voormalig Nederlands-Indië voor de periode januari 1942 - 27 december 1949.

Oproep aan nabestaanden

Om hun verhalen zo volledig mogelijk te kunnen vertellen, hebben wij de hulp van nabestaanden, vrienden en kennissen nodig. Heeft u verhalen of foto’s? Meldt dit dan bij één van de lokale heemkundekringen. Het kan natuurlijk ook  dat de bestaande lijsten niet compleet zijn of onjuist zijn. Neem dan contact met ons op. Een overzicht van de oorlogsslachtoffers uit de kern Waalwijk vindt u op WaalwijkWiki .
Wij hopen op uw medewerking om tot een waardige en zinvolle herdenking te kunnen komen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de heemkundekringen:

  
De werkgroep Oorlogsslachtoffers gemeente Waalwijk