woensdag 6 oktober 2021

Nieuwe Klopkei

Gedurende de maand september was in de hal van het stadhuis een prachtige expositie te zien van foto’s die onlangs rondom en in de Oude Toren gemaakt zijn. De geschiedenis van de Oude Toren wordt beschreven in de nieuwe Klopkei.  

 Het mag eigenlijk wel een klein wonder heten dat de toren er na zeven eeuwen nog steeds staat. Nadat eerder al vele moeilijkheden waren overwonnen, werd in 1912 het schip van de kerk gesloopt. Het in financiële nood verkerende Baardwijkse gemeentebestuur stelde daarna alles in het werk om toren én inhoud te gelde te maken! Gelukkig werd daar een aantal stokjes voor gestoken en bleef dit monument behouden voor het nageslacht.

In de Oude Toren bevond zich ook een gevangenis. Aan het begin van de negentiende eeuw werd de Baardwijkse gerechtsdienaar Jan Hart een aantal maanden opgesloten in zijn “eigen” cel. De Klopkei doet uit de doeken wat hij op zijn kerfstok had èn hoe baljuw Van Heijst de beerput opentrok.

Meubelhandelaar Piet Klerkx is zonder twijfel een van de bekendste Waalwijkers uit de vorige eeuw. In het artikel Van Piet Klerkx tot Woonwereld beschrijft de heemkundekring de ontwikkeling van zijn bedrijf vanaf de opening van een eenvoudig meubelwinkeltje in de Grotestraat in 1930 tot aan de start van Nederlands eerste meubelboulevard op industrieterrein Zanddonk in 1969.  

Verder verhaalt Toon Steenbergen op z’n Wolluks over zijn belevenissen op de ambachtsschool en bevat deze Klopkei twee bijdragen over Waalwijk en Waalwijkers “in den vreemde.”

 

Losse nummers kunt u hier bestellen


maandag 27 september 2021

Zoveel verhalen

 

In aanwezigheid van de nabestaanden is op zaterdag 25 september 2021 in de Kerk aan de Haven het eerste exemplaar van het boek  met de levensverhalen van de oorlogsslachtoffers uit Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik uitgereikt aan burgemeester Sacha Ausems.

De muzikale omlijsting van de sfeervolle bijeenkomst was in handen van harpiste Sophie Oltheten en fluitiste Baps de Graaff en mogelijk gemaakt door Kunstencentrum Waalwijk.

 

De beelden van de boekpresentatie kunt u hier bekijken.


Zolang de voorraad strekt is het prachtige boek met indrukwekkende verhalen voor € 15 te koop tijdens de openingstijden van de Expo 40-45 in het Huis van Waalwijk (van 26 september t/m 31 oktober op woensdag, zaterdag en zondag van 13 - 17 uur), bij de drie heemkundekringen in de gemeente en bij de Readshop in winkelcentrum De Els in Waalwijk.


vrijdag 10 september 2021

Expositie Oude Toren

 


Van 11 tot 30 september 2021 is in de hal van het Stadhuis aan de Winterdijk een expositie van een groot aantal bijzondere foto’s van de Oude Toren te bekijken.

 

Op zaterdag 11 september (Open Monumentendag en tevens Open Go-dag)* geopend van 13.30 tot 16.30 uur,  daarna nog tot 30 september tijdens de openingstijden van het stadhuis.


*Tijdens Open Monumentendag zijn onze vrijwilligers aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden.


zondag 5 september 2021

Boek over oorlogsslachtoffers

Het is nu ruim 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. De Tweede Wereldoorlog kostte heel veel mensen het leven, ook in de Langstraat. Het is tijd om stil te staan bij al deze mannen, vrouwen en kinderen.

Op 25 september 2021 zal een boek uitkomen over de oorlogsslachtoffers in de huidige gemeente Waalwijk, dus ook die uit Sprang-Capelle en Waspik. Het boek bevat 145 hartverscheurende verhalen en laat zien dat iedereen slachtoffer van de oorlog kon worden, want naast militairen en vermoorde Joden waren het voor het merendeel gewone burgers die om het leven kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Politionele Acties in voormalig Nederlands-Indië. Burgers bovendien van beide geslachten en van alle leeftijden. Het jongste slachtoffer was zeven weken, het oudste 84 jaar. Het boek wil een papieren monument zijn voor al deze mensen.


Het boek is het resultaat van jaren onderzoek door de Heemkundevereniging Sprang-Capelle, Heemkundekring De Erstelinghe uit Waalwijk en Heemkundekring Op ’t Goede Spoor uit Waspik.

Het boek bevat veel nog nooit gepubliceerde foto’s, een begrippenlijst en een alfabetisch register met namen gerangschikt per woonplaats. Het telt niet minder dan 236 bladzijden en is in kleur. Het is ook voorzien van een leeslint. Dankzij subsidies is het mogelijk om het boek voor slechts 15 euro aan te bieden.

Het boek verschijnt in een beperkte oplage, wees er dus snel bij!

Als u voor 24 september a.s. het bedrag overmaakt op rekeningnummer NL 31 RABO 0156 523 353 ten name van H.K.K. ‘Op ’t Goede Spoor’ te Waspik bent u in ieder geval verzekerd van een exemplaar. Vergeet u niet uw naam en adres door te geven bij de betaalopdracht! U moet ook aangeven waar u het boek afhaalt. Dat kan vanaf 27 september bij een van de drie genoemde heemkundeverenigingen, of in het Huis van Waalwijk (het voormalige raadhuis aan het Raadhuisplein) tijdens de openingstijden van de Expositie ’40-’45 (van 26 september t/m 31 oktober 2021). Informeer u vooraf wanneer de heemkundekringen open zijn via hun website: www.goedespoorwaspik.nl ; www.erstelinghe.nl  en www.heemkundesprangcapelle.nl

Uiteraard kan het boek - zolang de voorraad strekt - naderhand ook gekocht worden bij een van de heemkundeverenigingen, op de tentoonstelling of bij de Read Shop in Waalwijk. Leden van heemkundevereniging Sprang-Capelle hoeven het boek niet te bestellen. Zij krijgen het automatisch thuisbezorgd.

maandag 28 juni 2021

Nieuwe Klopkei

 

De nieuwe Klopkei opent met een terugblik op de grote betekenis van haar voormalig hoofdredacteur Frans Vercauteren voor zowel De Klopkei als de heemkundekring in het bijzonder en de Waalwijkse geschiedschrijving in het algemeen. “Een Waalwijker om trots op te zijn,” zo concludeert kringvoorzitter Ton de Groot. Frans Vercauteren, erelid van De Erstelinghe, overleed op 5 april 2021.

Verder in deze uitgave een artikel over een rechtszaak in Baardwijk uit 1808 die nu de media gehaald zou hebben met de hashtag #metoo en aandacht voor de firma Sanders uit Oss (Cunen-KOFA-Hema) die in 2021 al 90 jaar actief is in Waalwijk en volop aan mooie toekomstplannen werkt, een bijzondere Waalwijkse schoenmaker die aan het begin van de 20e eeuw naar Chicago (V.S.) emigreerde, het verband tussen de paardenmarkten van vroeger en The Shakin’ Arrows en tot slot een mooi verhaal over de Waalwijkse bloedtransfusiedienst (op z’n Wolluks).

 

Losse nummers van deze Klopkei zijn, zolang de voorraad strekt*, voor € 5,-- per stuk te bestellen via onze webshop In de kern Waalwijk worden de bestellingen door vrijwilligers gratis bezorgd, voor bestellingen van daarbuiten wordt een bijdrage in de portokosten in rekening gebracht.

Wilt u liever lid worden en De Klopkei ieder kwartaal thuisbezorgd krijgen? Dat regelt u eenvoudig hier!

*Deze uitgave is inmiddels helaas uitverkocht! Onze volgende editie verschijnt eind september.