zaterdag 23 maart 2024

Expositie leerlooierij Mombers

 

Op woensdag 27 maart opent in de zogenoemde politiegang achter onze heemkamer in het souterrain van het Huis van Waalwijk aan het Raadhuisplein, een expositie over leerlooierij (later leerfabriek) Mombers.

Lambertus Mombers, de grondlegger van het bedrijf, vestigde zich in 1857 als zelfstandig leerlooier in Waalwijk. In eerste instantie huurde hij een looierij, in 1873 liet hij aan de Grotestraat 128 een eigen bedrijfspand bouwen. Het bedrijf werd in de jaren die volgden verder uitgebouwd door zijn zonen, kleinzonen en achterkleinzonen die uiteindelijk overschakelden van leer op zemen en kunststofproducten. 

Op het ketelhuis na, zijn de fabrieksgebouwen in 1996 allemaal gesloopt. Met behoud van heel veel originele details, bouwde Wim Mombers om het ketelhuis heen toen een prachtig kantoorpand annex atelier aan het huidige adres Grotestraat 132A. Foto’s van het interieur van dit gebouw zijn ook onderdeel van de expositie. 

De tentoonstelling is t/m eind april op de woensdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur te bekijken (ingang aan de rechterzijde van het gebouw), toegang gratis.  

U kunt de expositie in dezelfde periode ook bezoeken op zaterdag- en zondagmiddagen, tussen 13.00 en 17.00 uur. LET OP: toegang in het weekend via de hoofdingang aan de voorzijde van het Huis van Waalwijk! Uiteraard is ook dan de entree gratis.


Foto: Lederfabriek Mombers, gezien vanuit de Kerkstraat, 1939 (collectie Streekarchief Langstraat Heusden Altena, fotonr. WAA96109).

zondag 18 februari 2024

Lezing 26 februari 2024


Op maandag 26 februari a.s. geeft Piet de Jongh een lezing over de ontwikkeling van Waalwijk, vanaf de eerste mensen die zich in onze contreien vestigden tot na de Tweede Wereldoorlog. 

De avond wordt georganiseerd in het Grand Café van wijkcentrum BaLaDe, Balade 1 te Waalwijk, aanvang 20.00 uur. Toegang gratis voor leden van De Erstelinghe, entree voor niet-leden € 5,-- per persoon.

De lezing start met een blik op de 12e eeuw, waarna we zien hoe Waalwijk zich als nieuwe stad manifesteerde in de middeleeuwen en de periode daarna.

De geschiedenis heeft hier, naast voorspoed, ook veel ellende gebracht. Zeker als je de vele oorlogshandelingen en waterrampen beschouwt, heeft de bevolking moeilijke tijden doorgemaakt. Die moeilijke tijden waren overigens niet voorbij toen de schoen- en lederindustrie zich aankondigde!

Kom kijken en luisteren naar de boeiende geschiedenis van Baardwijk, Besoijen en Waalwijk waar Piet de Jongh u – in verschillende thema’s en met veel bijzondere afbeeldingen en foto’s – deze avond meer over vertelt.


Foto: zicht op het centrum van Waalwijk, 1976 (collectie Streekarchief Langstraat Heusden Altena, fotonr. WAA43311).

zondag 14 januari 2024

Nieuwe Klopkei en nieuw repertorium

Eind 2023 verscheen de 4e editie van de 47e jaargang van De Klopkei. Voor deze uitgave verdiepte Frans Passier zich in de historie van de Besoijense Gantel. De Gantel is nu een slootje nabij het Drongelense Veer, maar de geschiedenis van dat onaanzienlijke slootje gaat terug tot de St. Elisabethsvloed van 1421!

Jack Didden beschrijft een wel zeer noodlottige patrouille van onze Canadese bevrijders in november 1944, waarbij 9 jonge mannen het leven lieten. Zij sneuvelden voor onze vrijheid.

Van geheel andere orde is het overzicht van de vier hoogtij-jaren van de Concours Hippique Vereeniging Waalwijk, dat Ad Nijssen samenstelde. Voorman Judocus Timmermans wist de fine fleur van de Nederlandse paardenwereld naar Waalwijk te halen en zelfs een heus OKT (Olympisch Kwalificatie Toernooi) aan het programma toe te voegen. 

Verder bevat deze Klopkei nog een artikel over feiten en fabels uit de Waalwijkse looierijgeschiedenis, een woonwijk met een symbolische naamgeving, een monument aan de Zomerdijk en een bijzondere kerstkribbe op het Raadhuisplein.

 Losse nummers van deze uitgave zijn te bestellen via onze webshop.

Met dank aan Bert de Vaan is inmiddels ook het repertorium met een overzicht van alle artikelen uit de 47 jaargangen van De Klopkei geüpdatet. U kunt de nieuwe versie hier bekijken of downloaden.


maandag 6 november 2023

Lezing Baardwijkse Overlaat, Bergsche Maas en Drongelens kanaal

Werkers aan het Drongelens kanaal
(Collectie heemkundekring Onsenoort)
 Op maandag 13 november a.s. verzorgt Gien van Wijk in het Grand Café van Wijkcentrum BaLaDe, Balade 1 te Waalwijk, op uitnodiging van heemkundekring De Erstelinghe een lezing over de aanleg van de Baardwijkse Overlaat en het graven van de Bergsche Maas en het Drongelens Kanaal. Aanvang 20.00 uur.  Toegang gratis voor leden van De Erstelinghe, entree voor niet-leden € 5,--.

 

De lezing (gebaseerd op het boek Van Baardwijkse Overlaat tot Drongelens Kanaal, geschreven door Van Wijk  en uitgegeven door de Heemkundekring Onsenoort uit Nieuwkuijk) gaat uitvoerig in op de waterstaatkundige problemen in het gebied van de oostelijke Langstraat en in het bijzonder op de ontstaansgeschiedenis van de oostelijke Langstraat in de middeleeuwen en de invloed van de Beerse Overlaat op de waterhuishouding in de Langstraat.

De werking van de Beerse Overlaat en de vele dijkdoorbraken in het gebied van de Oostelijke Langstraat hebben er mede toe bijgedragen dat in 1766 de Baardwijkse Overlaat is aangelegd, wat grote gevolgen had voor Drunen en Baardwijk. Meerdere boerderijen en huizen tussen Baardwijk en Drunen moesten wijken voor de doorstroming van het overlaatwater in de winter. Denk daarbij ook aan de noodzakelijke veerverbindingen in de oostelijke Langstraat als het gebied weer eens was overstroomd. Na vele dijkdoorbraken en overstromingen tussen 1740 en 1810 is in 1826 is de Baardwijkse Overlaat verbreed.

Nadat in de 19e eeuw vele plannen het licht hadden gezien om de waterhuishouding in de Langstraat te verbeteren is in 1881 uiteindelijk besloten  tot het graven van de Bergsche Maas en het Drongelens Kanaal. Door de uitvoering van deze waterstaatkundige werken kon in 1942 eindelijk de Baardwijkse Overlaat worden gesloten en was er na de bevrijding in 1944 bebouwing mogelijk buiten de dijken in de polders. 


vrijdag 3 november 2023

Nieuwe Klopkei

Hoewel de landbouw in Waalwijk van weinig betekenis is, wordt de stad in 1891 door de Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw tóch  gevraagd om een landbouwtentoonstelling te organiseren. Na een ietwat moeizame start slaagt het aangetreden ‘uitvoerend comité’ er in van de tentoonstelling een grote happening te maken. De belangstelling van het publiek is groot en de nabeschouwingen in de landelijke pers zijn meer dan lovend. En heel uniek zijn de bij het artikel van Ad Nijssen afgedrukte foto’s, die de Bossche fotograaf Pierre Weijnen op het feestterrein gemaakt heeft!

 ‘Vaders & zonen’ is de titel van de bijdrage van (klein)zoon Jean-Pierre Beerens over de bedrijven van zijn grootvader en vader. Samen met de familie Vermeer is de familie Beerens zo’n 60 jaar actief in de productie van en de handel in leer. Vermeer & Beerens, chroomlederfabriek Holland en (ledermaatschappij) Lema zijn de namen van hun bedrijven.

 In het tijdschrift ‘De camera’ verschijnt in 1913 een artikel over fototochten in Waalwijk en omgeving. Bijna tot zijn eigen verrassing moet auteur Cornelis Vreedenburgh Jr. constateren dat de omgeving van ‘die schoenmakersplaats’ elke camera waardig is. Zijn tips voor zowel de mogelijke routes als voor de instellingen van de fotocamera leest u in deze Klopkei.

Een wel heel bijzondere schenking van kringloopbedrijf Twiddus is aanleiding geweest voor het ontrafelen van de bedrijfsgeschiedenis van het beroemde kleermakersbedrijf De Greeff-Verwiel uit de Grotestraat. Met tot besluit nog een Waalwijkse vlaggenparade, de geschiedenis van de Burgemeester van der Klokkenlaan en het rijksmonument Grotestraat 182-184 wensen wij u veel leesplezier met deze editie van De Klopkei.

Losse nummers van deze uitgave zijn te bestellen via onze webshop.


dinsdag 26 september 2023

Expositie over expositie


 Ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Waalwijk wordt in 1953 een grote tentoonstelling georganiseerd op een terrein dat we nu kennen als het Hertog-Janpark: Schoenen-Leder-Mode, kortweg SLEM.

70 Jaar later blikt heemkundekring De Erstelinghe nu met een tentoonstelling in het souterrain van het Huis van Waalwijk terug op die grote expositie, die zowel in Nederland als in het buitenland veel aandacht trekt.

Met onder meer foto’s van de opbouw, de stands, het tentoonstellingsterrein en de omgeving gezien vanuit de lucht, bijzondere schoenen (ooit gehoord van de “pauwschoen” bijvoorbeeld?), bewegende beelden van het bezoek van koningin Juliana en de modeshow alsmede een aantal SLEM-memorabilia en speciale aanbiedingen van Waalwijkse ondernemers uit die tijd een bezoekje meer dan waard!

 

Geopend elke woensdag t/m eind oktober 2023 van 13.30-15.30 uur, toegang gratis.

Ingang aan de rechterzijde van het gebouw.

zondag 30 juli 2023

Nieuwe Klopkei

 

De tweede Klopkei van dit jaar is verschenen met daarin het vervolg van de memoires van de Waalwijkse verzetsman Henk van Iersel. Als hij tijdens de oorlog moet vluchten uit Waalwijk komt hij in Friesland terecht en ook daar kruipt het bloed weer waar het niet gaan kan. Hij raakt in het hoge noorden betrokken bij een knokploeg en neemt –vaak met knikkende knieën - deel aan een aantal spectaculaire verzetsacties. Enkele jaren later, na de bevrijding van Friesland, keert Henk op de fiets terug naar Waalwijk. In de buurt van Nijmegen krijgt hij een lift van Piet Pot, die juist op die dag met een vrachtwagen vol huiden ook op weg is naar Waalwijk.  

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw kent Waalwijk een bijzondere school: de Mater Amabilisschool, kortweg MAS genoemd, voor werkende jonge meisjes. Een dag per week, tijdens werktijd en met behoud van loon, volgen zij niet alleen lessen in koken en naaien, maar ook allerlei vormings- en voorlichtingsvakken. 

Een jaarlijks hoogtepunt is de culturele avond in mei, waar de leerlingen van de MAS een avondvullend programma verzorgen met toneel, dans, muziek en wat dies meer zij. De school staat onder leiding van Mies Hoffmans (een zus van Joop en Vincent). Of beter gezegd: voor velen wás zij de Mater Amabilisschool.

Verder nog een artikel over het Hertog Janpark (in de volksmond ook wel het SLEM-park genoemd) en een bijdrage over de grote stadsfeesten van 1953.

Losse nummers van deze uitgave zijn voor € 5 per stuk te bestellen via onzewebshop of af te halen in de heemkamer (in het souterrain van het Huis van Waalwijk aan het Raadhuisplein, ingang aan de rechterzijde van het gebouw) op woensdag tussen 13.30 en 15.30 uur.